Scholars

Elk jaar worden er weer Nuffield Scholarships toegekend aan enkele voorlopers in de landbouw. Wij willen u graag laten kennismaken met deze innovatieve ondernemers.

2018

Yvon Jaspers Nuffield scholar 2018

Yvon Jaspers

Robert Nijkamp Nuffield scholar 2018

Robert Nijkamp

Kees Hemminga Nuffield scholar 2018

Kees Hemminga

Rick de Vor Nuffield scholar 2018

Rick de Vor

Edwin Michiels Nuffield scholar 2018

Edwin Michiels

Chris Antuma Nuffield scholar 2018

Chris Antuma

 

2017

jacodegroot-2017

Jaco de Groot heeft met zijn ouders een biologisch melkveebedrijf ‘BoerBert’ in Kamerik. BoerBert is gelegen in het veenweidegebied van Utrecht. De grondslag in het veenweide heeft zijn beperkingen om efficiënt te boeren, vanwege de vele sloten, het natte veen en de bodemdaling. Daarvoor wil Jaco op zoek naar andere ondernemers in probleemgebieden die het gebied vermarkten bij de verkoop van de producten. www.boerbert.com.

jaapdun-2017

Jaap Dun heeft met zijn vrouw een akkerbouwbedrijf met voornamelijk zetmeelaardappelen, suikerbieten, hennep en gerst in Musselkanaal. Jaap richt zich tijdens zijn Nuffield studie op de eventuele mogelijkheden die permacultuur, het telen van meerdere gewassen op hetzelfde moment op dezelfde plek waardoor deze elkaar voeden en versterken, kan bieden in het Veenkoloniale gebied.

rolandvanasten-2017

Roland van Asten uit Lierop leidt samen met zijn broer en zus de Van Asten Group, een agrarisch bedrijf met als hoofdtak varkenshouderij in Nederland en Thüringen (Duitsland). Zijn Nuffield studieonderwerp is het proces van vleesverwaarding. Daarbij interesseert hem het bouwen van een merk, ketenproductie en de rollen die producenten erin kunnen vervullen, en het verkoopproces richting de consument in zijn verschillende vormen. www.vanastengroup.eu.

martendijkstra-2017

Marten Dijkstra is getrouwd met Linda en samen zijn zij eigenaar van een biologisch melkveebedrijf in het Friese dorpje Aldeboarn. Hun bedrijfsmodel omvat ook kinderopvang, agrarisch natuurbeheer, rundvleesverkoop, presentaties en rondleidingen. Martens doel is om maatschappelijke relevantie te bereiken, rentmeesterschap te tonen voor de volgende generatie en bewustzijn te creëren voor het verbrede bedrijfsmodel. http://www.itkeallekampke.nl/.

erikstegink-2017

Erik Stegink is een ondernemer die samen met zijn vrouw Paula en medewerkers kijkt hoe zijn bedrijf Piggy’s Palace zo duurzaam mogelijk in de markt kan worden gezet. Erik’s onderoeksopgave voor Nuffield richt zich op het voorkomen van staartbijten, welke kansen er zijn in relatie tot boer-burger in een vleesconcept en hoe kennisontwikkeling voor en door jongeren in de varkenssector praktisch en innovatief ontwikkeld kunnen worden, http://www.piggypalace.nl/.

Rick Baats

Rick Baats won in 2016 het programma ‘Boerderij de Opvolger’ en daarmee en Nuffield scholarship. Tijdens zijn Nuffield scholarship wil Rick nieuwe mogelijkheden onderzoeken voor de afzetmogelijkheden voor melk en rundvlees. Hij wil consumenten laten zien hoe hun eten wordt geproduceerd en kijken naar mogelijkheden om dit over te brengen.

2016

RoyTomesen-2016

Roy Tomesen heeft met zijn vrouw en drie zoons een leghennenbedrijf in Doetinchem. Hij richt zich op het imago van zijn sector en de link met de consument. Daarvoor wil Roy op zoek naar projecten waar de consument nauw betrokken is bij de productie van voedsel.

RubenvanBoekel-2016

Ruben van Boekel uit Overasselt is al vanaf zijn studie geïnteresseerd in het opzetten van vleesconcepten en het creëeren van meer boerenregie. Hij combineert het werk op het vleesvarkensbedrijf van zijn ouders met een baan als redacteur bij Agrio uitgeverij. Zijn leerdoelen zullen vooral gefocust zijn op het toevoegen van meerwaarde aan varkensvlees, maar daarnaast blijft ook het mestvraagstuk hem bezig houden.

SuzanneRuesink-2016

Op het bedrijf van Suzanne Ruesink en haar ouders in Aalten, wordt naast melkvee een vleesvarkens jaarlijks een Farm & Country Fair georganiseerd. Suzanne kijkt naar de relatie tussen boer & burger, specifiek in de varkenshouderij. Ze is benieuwd in hoeverre het mogelijk is om consumenten direct onderdeel van je bedrijf te maken en of dat je rendement op lange termijn kan verhogen. Suzanne hoopt tijdens haar Nuffield reis o.a. Nieuw Zeeland, Amerika en Brazilië te bezoeken. Website: www.hetwestendorp.nl en www.countryfair.nl.

WillemvanderSchans-2016

Willem van der Schans van melkvee- en zuivelproductiebedrijf Den Eelder in Well is met zijn studie Art & Mediamanagement opgeleid om een schakel te vormen tussen de zakelijke en creatieve wereld. Hij gaat op reis met de vraag waar de toekomst ligt van de distributie van producten van de boerderij. Website: www.deneelder.nl.

2015

GerjanSnippe-2015

Gerjan Snippe

Website: www.biobrass.nl.

MarijeKlever-2015

Marije Klever

Website: www.boerendoolhof.nl.

GuusMensink-2015

Guus Mensink

2014

Annechien ten Have

Website: www.lupinevarken.nl

2012

RensKuijten-2012

Rens Kuijten

Website: www.dqg.nl

MerlijnAlbering-2012

Merlijn Albering

Website: stadsakker-kwekerij.blogspot.nl

2011

Djûke van der Maat

Website: www.nieuwslagmaat.nl

HenkSmith-2011

Henk Smith