Scholars

Elk jaar worden er weer Nuffield Scholarships toegekend aan enkele voorlopers in de landbouw. Wij willen u graag laten kennismaken met deze innovatieve ondernemers.

2024

Lotte van Dueren den Hollander

Lotte van Dueren den Hollander
Lotte is opgegroeid en parttime werkzaam op akkerbouwbedrijf Geduho in de Hoeksche Waard. Ze werkt fulltime voor BO Akkerbouw als Coördinator Kennis. Hier houdt ze zich bezig met kennis en innovatie. Op het akkerbouwbedrijf  en in haar werk voor BO Akkerbouw merkt ze een groeiende interesse in mengteelten. Daarom wil ze graag onderzoek doen naar de potentie van verschillende vormen mengteelt in de landbouw in Nederland. Hierbij denkt ze niet alleen aan een mengteelt van gewassen als tarwe + veldboon, maar ook aan het mengen van verschillende, of het mengen van gewassen met companion planten.

Heleen Bruintjes

Heleen Bruintjes
Heleen Bruintjes uit Espel heeft samen met haar vader een veehandelsbedrijf waarin zij zich gespecialiseerd hebben in de in- en verkoop van slachtgeiten en mestbokjes afkomstig van de Nederlandse geitenhouderij. Dagelijks maken zij discussies mee rondom het afmesten en afzetten van de geitenbokjes. Heleen gaat op reis om te ontdekken hoe zij als schakel in de keten van boer tot consument een toegevoegde waarde kan leveren. Met haar Nuffield scholarship hoopt ze deuren te kunnen openen die anders gesloten zouden blijven.

Sophie Horstink

Sophie Horstink
Sophie Horstink werkt samen met haar ouders en broer op het 16 ha grote fruitbedrijf in Rha (Achterhoek). Hier worden voornamelijk appels en peren geteeld, maar ook pruimen, kersen en aardbeien. Een aanzienlijk deel van de oogst wordt verkocht in de eigen boerderijwinkel. Al enkele jaren produceert Sophie nu cider van de oogst die net niet mooi genoeg is voor de verkoop in de winkel. Op deze manier krijgt al het fruit een waardevolle bestemming. Sophie hoopt tijdens haar Nuffield-reis meer inzicht te krijgen in productieprocessen, tradities, belevingserven en fruitrassen van cider.

Marrit Kyung Ok Schakel

Marrit Kyung Ok Schakel
Marrit Kyung Ok Schakel, is boerin, kaasmaker, biodiversity activist en moeder. Samen met haar man maken ze van Buitenverwachting in Hoogmade een plek vol diversiteit; van planten, verschillende dieren en mensen. Dat proef je ook de ambachtelijke producten: ‘De producten die ik maak zijn eigenlijk een soort weerspiegeling van hoe ik de wereld zie.’ Marrit gelooft dat diversiteit belangrijk is, niet alleen in de natuur en het eten, maar in de hele samenleving. www.boerderijbuitenverwachting.nl . Haar onderzoek richt zich op verdienmodellen voor agrarische bedrijven in het veenweidegebied. Welke soort boerderij ervaring kan onze bedrijfseconomische positie versterken.

Leon Kleis
Mijn naam is Leon Kleis en samen met mijn vrouw Janine de Boer-Kleis en ons pasgeboren zoontje FLynn woonachtig in Pesse. Hier bedrijven wij een gemengd melkveebedrijf met 70 melk- en kalfkoeien en vleesvarkens. Daarbij zijn we bezig om de vleesvarkenstak om te zetten naar een agrarische kinderopvang. Mijn Nuffield journey ga ik inzetten om mijzelf verder te ontwikkelen en daarbij, om te kijken hoe een traditioneel familiebedrijf er in de toekomst uit ziet. Hoe zorgen we ervoor dat een familiebedrijf continuïteit krijgt en winstgevend blijft.

2023

Edwin Smits

Edwin Smits

Carina van de Beek

Carina van de Beek

Xander Beks

Xander Beks

Linda Kopczinski

Linda Kopczinski

Rogier Scherpbier

Rogier Scherpbier

2022

Johan Leenders

Diana van Veelen

Rick van Rijn

Maud Tomesen

Marijn Vermeulen

www.stadsakker.com

Dorieke Goodijk

en

Pieter Winter

 

2020

Judith de Vor

Judith de Vor
Judith de Vor heeft samen met haar man een melkveebedrijf in Snelrewaard (Utrecht). Op het melkveebedrijf worden 120 koeien gemolken, zijn er 35 stuks jongvee op 40 hectare grond. Op dit moment werkt zij als docent aan een universiteit waar zij aan professionals vakken doceert voor bachelor en master Bestuurskunde. Judith heeft zich altijd al verbaasd over de publieke en politieke opinie als het gaat het om het agrarisch ondernemerschap en het wonen en werken op de boerderij. Met haar Nuffield scholarship wil ze graag onderzoeken hoe er verbinding en uiteindelijk vertrouwen over en weer kan ontstaan.

Nick van den Pol
Nick heeft samen met zijn ouders een melkveebedrijf in Ruinerwold (Drenthe). Op het bedrijf worden 130 koeien gemolken en is er 90 hectare land in gebruik, waarvan 24 hectare natuurland. Sinds het afronden van zijn studie Dier- en Veehouderij Ondernemerschap in Dronten en Animal Sciences in Wageningen werkt hij als voerspecialist. Hij is daarnaast zoveel mogelijk op hun melkveebedrijf. Nick is geïnteresseerd in hoe het rantsoen voor melkkoeien er in de toekomst uit zal zien. Hij richt zich in zijn Nuffield onderzoek op de ontwikkeling van eiwit en ruwvoer van eigen bodem en het effect daar van op de prestaties en diergezondheid van de koeien.

2019

Heleen Lansink - Marissen

Heleen Lansink – Marissen woont en werkt samen haar man en hun kinderen op een melkveebedrijf met 85 koeien en 30 stuks jongvee op 55 ha grond in Haaksbergen, Overijssel.” Heleen wil met haar Nuffield-reis onderzoeken hoe we de boerin/partner op de boerderij in een sleutelpositie kunnen zetten als aanjager in de transitie naar een duurzame, gedragen landbouw. www.demelktapperij.nl

Bas Groeneveld

Bas Groeneveld uit Dronten werkt samen met Sjaak Twisk op het biologisch dynamische akkerbouwbedrijf Maatschap Twisk. Graag wil Bas op zoek naar andere voorbeelden van bedrijven die samenwerken in verticale ketens die exclusief en in nauwe samenwerking zijn ingericht -van producent tot supermarkt. Wat bepaalt nu het succes binnen deze ketens? www.trugarlic.com

Ingrid Jansen

Ingrid Jansen heeft een betrokkenheid bij het zeugenbedrijf en vleesvarkensbedrijf van haar ouders in Oud-Gastel en Galder en is woonachtig op een akkerbouwbedrijf in Tollebeek in de Noordoostpolder. Op dit moment is zij werkzaam voor een plattelandsstichting die zich inzet voor een vitaal platteland in Oost-Nederland. Ingrid richt haar onderzoek op de vraag welke succesvolle samenwerkingsverbanden tussen boeren onderling zijn internationaal die leiden tot een betere positie in de keten en een hoger rendement op het boerenbedrijf.

Ruth van der Haar uit Collendoorn heeft samen met haar man een gesloten bedrijf met 240 zeugen en vleesvarkens en 18 hectare land. Alle varkens worden gehouden volgens het concept ketenduurzaamvarkensvlees (KDV) met een antibiotica levenvrij garantie. Dit houdt in dat alle biggen vanaf de geboorte een chip in het oor krijgen en veel data wordt vastgelegd van deze dieren. Ruth gaat op pad met de vraag ‘Welke gegevens heb ik nodig van mijn individuele dieren om te zorgen voor robuuste varkens die met zo min mogelijk ingrepen groot worden.’ 

Jeroen van Wijk

Jeroen van Wijk is melkveehouder (115 melkkoeien, 70 jongvee op 56 ha grond) in Odijk (Utrecht) op een bedrijf waar zijn familie al vanaf 1908 woont en werkt. Maatschappelijke acceptatie en duurzaam produceren heeft de toekomst denkt Jeroen, zeker in een dichtbevolkt gebied als Nederland. Hij gaat zich verdiepen in een verdienmodel passend bij natuur inclusieve, maatschappelijk verantwoorde en duurzame landbouw, om dit toe te passen op zijn bedrijf en een bijdrage te leveren aan een systeemverandering.

Willem Voncken komt uit het zuid Nederlandse heuvellandschap waar hij samen met zijn ouders een akkerbouwbedrijf runt. Willem en zijn ouders hebben in de loop der jaren de overstap gemaakt van melkvee naar akkerbouw. In 2018 begon Willem met de teelt van soja en doet hij proeven met pinda’s, een gewas dat nog niet wordt verbouwd in Nederland. Vanwege Willem’s grote interesse in de klimaatverandering en het effect daarvan op landbouw, denkt hij voortdurend aan de toekomst en de mogelijkheden die hierdoor kunnen ontstaan voor nieuwe teelten in Nederland.

Pieter van der Valk komt uit het Friese Ferwoude. Samen met zijn vrouw, kinderen en zijn vader exploiteren zij een verbreedt melkveebedrijf met momenteel 120 koeien en verhuur van appartementen. Tevens is Pieter werkzaam als innovatie manager, verantwoordelijk voor het realiseren van vernieuwing en optimaliseren van de dienstverlening. In de afgelopen vier jaar is het melkveebedrijf in zijn geheel verplaatst. Nu het stof van de nieuwbouw is neergedaald, is hij zich aan het oriënteren op het verder verduurzamen van het bedrijf. Dit brengt de mateloze interesse met zich mee om na te denken over verdienmodellen in groter verband. Pieter wordt ondersteund door de Rabobank.

 

2018

Yvon Jaspers Nuffield scholar 2018

Yvon Jaspers is vooral bekend als presentator en programmamaker bij het KRO-NCRV programma ‘Boer zoekt Vrouw’, schrijft ook columns in vakbladen en is spreker en gespreksleider op congressen en symposia met als thema de verbinding tussen de agrarische sector en de ‘gewone’ Nederlander. Yvon verbaast zich keer op keer over hoe weinig kennis de gemiddelde burger heeft over waar hun voedsel vandaan komt gaat en hoe het gemaakt wordt. Yvon is tijdens haar Nuffield scholarship op zoek gegaan naar internationale collega’s en pioniers die het gelukt is hun agrarisch verhaal aan de man te brengen.

Robert Nijkamp Nuffield scholar 2018

Robert Nijkamp uit Raalte heeft samen met zijn familie een bedrijf met 40 melkkoeien en houdt 70.000 scharrel vleeskuikens volgens het Beter leven één ster programma. Robert heeft zijn onderzoek gericht op de toepassing van het slim gebruiken van de aanwezige data op zijn bedrijf om (met blockchain technologie) de verbinding tussen boeren en consumenten te leggen, en tevens de vleesketen flexibeler te maken voor boeren en ondersteuning te bieden voor stal- en bedrijfsmanagement. www.nijkampraalte.nl

Kees Hemminga Nuffield scholar 2018

Kees Hemminga, met zijn vader melkveehouder in het Friese Terband, vindt het belangrijk om meer inzicht te krijgen in wereldwijde trends om beter in staat te zijn om zijn bedrijf hierin te positioneren. Tijdens zijn Nuffield studie wilde hij zich verder verdiepen in trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de Nederlandse melkveesector en hoe hier op het boerenerf mee omgegaan kan worden.

Rick de Vor Nuffield scholar 2018

Rick de Vor heeft in het Utrechtse Snelrewaard met zijn vrouw Judith en drie kinderen zijn melkveehouderij met 115 melkkoeien. Met het scholarship wil hij zich gaan verdiepen in het veenweidegebied en zijn grote, daarbij behorende oppervlakte water.

Edwin Michiels Nuffield scholar 2018

Edwin Michiels runt samen met zijn vrouw Elly een gemengd bedrijf in het Noord-Limburgse Horst-Melderslo. Binnen het bedrijf wordt varkenshouderij gecombineerd met akkerbouw en bollenteelt. Gedurende zijn Scholarship wilde Edwin onderzoeken of er betere manieren zijn om de mineralen kringlopen tussen dierhouderij en akker- en tuinbouw te sluiten.

 

2017

jacodegroot-2017

Jaco de Groot heeft met zijn ouders een biologisch melkveebedrijf ‘BoerBert’ in Kamerik. BoerBert is gelegen in het veenweidegebied van Utrecht. De grondslag in het veenweide heeft zijn beperkingen om efficiënt te boeren, vanwege de vele sloten, het natte veen en de bodemdaling. Daarvoor wil Jaco op zoek naar andere ondernemers in probleemgebieden die het gebied vermarkten bij de verkoop van de producten. www.boerbert.com.

jaapdun-2017

Jaap Dun heeft met zijn vrouw een akkerbouwbedrijf met voornamelijk zetmeelaardappelen, suikerbieten, hennep en gerst in Musselkanaal. Jaap richt zich tijdens zijn Nuffield studie op de eventuele mogelijkheden die permacultuur, het telen van meerdere gewassen op hetzelfde moment op dezelfde plek waardoor deze elkaar voeden en versterken, kan bieden in het Veenkoloniale gebied.

rolandvanasten-2017

Roland van Asten uit Lierop leidt samen met zijn broer en zus de Van Asten Group, een agrarisch bedrijf met als hoofdtak varkenshouderij in Nederland en Thüringen (Duitsland). Zijn Nuffield studieonderwerp is het proces van vleesverwaarding. Daarbij interesseert hem het bouwen van een merk, ketenproductie en de rollen die producenten erin kunnen vervullen, en het verkoopproces richting de consument in zijn verschillende vormen. www.vanastengroup.eu.

martendijkstra-2017

Marten Dijkstra is getrouwd met Linda en samen zijn zij eigenaar van een biologisch melkveebedrijf in het Friese dorpje Aldeboarn. Hun bedrijfsmodel omvat ook kinderopvang, agrarisch natuurbeheer, rundvleesverkoop, presentaties en rondleidingen. Martens doel is om maatschappelijke relevantie te bereiken, rentmeesterschap te tonen voor de volgende generatie en bewustzijn te creëren voor het verbrede bedrijfsmodel. www.itkeallekampke.nl.

erikstegink-2017

Erik Stegink is een ondernemer die samen met zijn vrouw Paula en medewerkers kijkt hoe zijn bedrijf Piggy’s Palace zo duurzaam mogelijk in de markt kan worden gezet. Erik’s onderoeksopgave voor Nuffield richt zich op het voorkomen van staartbijten, welke kansen er zijn in relatie tot boer-burger in een vleesconcept en hoe kennisontwikkeling voor en door jongeren in de varkenssector praktisch en innovatief ontwikkeld kunnen worden, www.piggypalace.nl.

Rick Baats

Rick Baats won in 2016 het programma ‘Boerderij de Opvolger’ en daarmee en Nuffield scholarship. Tijdens zijn Nuffield scholarship wil Rick nieuwe mogelijkheden onderzoeken voor de afzetmogelijkheden voor melk en rundvlees. Hij wil consumenten laten zien hoe hun eten wordt geproduceerd en kijken naar mogelijkheden om dit over te brengen.

2016

RoyTomesen-2016

Roy Tomesen heeft met zijn vrouw en drie zoons een leghennenbedrijf in Doetinchem. Hij richt zich op het imago van zijn sector en de link met de consument. Daarvoor wil Roy op zoek naar projecten waar de consument nauw betrokken is bij de productie van voedsel.

RubenvanBoekel-2016

Ruben van Boekel uit Overasselt is al vanaf zijn studie geïnteresseerd in het opzetten van vleesconcepten en het creëeren van meer boerenregie. Hij combineert het werk op het vleesvarkensbedrijf van zijn ouders met een baan als redacteur bij Agrio uitgeverij. Zijn leerdoelen zullen vooral gefocust zijn op het toevoegen van meerwaarde aan varkensvlees, maar daarnaast blijft ook het mestvraagstuk hem bezig houden.

SuzanneRuesink-2016

Op het bedrijf van Suzanne Ruesink en haar ouders in Aalten, wordt naast melkvee een vleesvarkens jaarlijks een Farm & Country Fair georganiseerd. Suzanne kijkt naar de relatie tussen boer & burger, specifiek in de varkenshouderij. Ze is benieuwd in hoeverre het mogelijk is om consumenten direct onderdeel van je bedrijf te maken en of dat je rendement op lange termijn kan verhogen. Suzanne hoopt tijdens haar Nuffield reis o.a. Nieuw Zeeland, Amerika en Brazilië te bezoeken. Website: www.hetwestendorp.nl en www.countryfair.nl.

WillemvanderSchans-2016

Willem van der Schans van melkvee- en zuivelproductiebedrijf Den Eelder in Well is met zijn studie Art & Mediamanagement opgeleid om een schakel te vormen tussen de zakelijke en creatieve wereld. Hij gaat op reis met de vraag waar de toekomst ligt van de distributie van producten van de boerderij. Website: www.deneelder.nl.

2015

GerjanSnippe-2015

Gerjan Snippe

Website: www.biobrass.nl.

MarijeKlever-2015

Marije Klever

Website: www.waaiseweelde.nl.

GuusMensink-2015

Guus Mensink

2014

Annechien ten Have

Website: www.hamletz.nl

2012

RensKuijten-2012

Rens Kuijten

Website: www.dqg.nl

MerlijnAlbering-2012

Merlijn Albering

Website: stadsakker-kwekerij.blogspot.nl

2011

Djûke van der Maat

Website: www.nieuwslagmaat.nl

HenkSmith-2011

Henk Smith