Nuffield presenteert vier innovatieve agrariërs

2 december, 2019

Annechien ten Have, Frank Lenssinck, Frank Mandersloot, Nick van den Pol en Judith de Vor (vlnr).

Nuffield Nederland heeft tijdens de najaarsbijeenkomst in Diepenveen vrijdag de vier nieuwe scholars gepresenteerd: Frank Lenssinck, Frank Mandersloot, Nick van den Pol en Judith de Vor. De vier scholars gelden als innovatieve agrariërs.

In Hotel Gaia in Diepenveen kwamen afgelopen vrijdag (29 november) ruim 100 bezoekers af op de Nuffield najaarsbijeenkomst. In een volle zaal presenteerden de Nuffield scholars 2018 hun eindpresentatie en de Nuffield scholars 2019 hun tussentijdse presentatie. Op het einde van de bijeenkomst onthulde voorzitter Annechien ten Have van Nuffield Nederland de vier nieuwe scholars 2020. Met het scholarship krijgen zij de kans om zich persoonlijk, hun bedrijf en daarmee ook hun sector te ontwikkelen. De komende twee jaar zullen zij met hun onderzoeksvraag in binnen- en buitenland de beste boerenbedrijven bezoeken.

Frank Mandersloot
Frank Mandersloot woont samen met zijn vrouw Jacolina in Renswoude (Utrecht). Met zijn drie broers onderneemt Frank in drie verschillende bedrijven. Twee van deze bedrijven specialiseren zich als logistieke dienstverlener in zowel de pluimveesector (Mantrans BV) & in de bouwsector (PJ Hoogendoorn Transport). Het derde bedrijf is een kalverhouderij waarin al drie generaties 1.650 vleeskalveren gehouden worden voor de productie van kalfsvlees. Frank wil zijn Nuffield scholarship gebruiken voor ontwikkeling van zijn agrarische bedrijven, de wereldwijde voedselproductie en het logistieke proces van dierentransport. www.mantrans.nl.

Judith de Vor
Judith de Vor heeft samen met haar man een melkveebedrijf in Snelrewaard (Utrecht). Op het melkveebedrijf worden 120 koeien gemolken, zijn er 35 stuks jongvee op 40 hectare grond. Op dit moment werkt zij als docent aan een universiteit waar zij aan professionals vakken doceert voor bachelor en master Bestuurskunde. Judith heeft zich altijd al verbaasd over de publieke en politieke opinie als het gaat het om het agrarisch ondernemerschap en het wonen en werken op de boerderij. Met haar Nuffield scholarship wil ze graag onderzoeken hoe er verbinding en uiteindelijk vertrouwen over en weer kan ontstaan.

Frank Lenssinck
Als directeur van het Veenweiden Innovatiecentrum houdt Frank Lenssinck zich bezig met het in gang zetten van systeeminnovaties om de westelijke veenweiden een nieuwe impuls te geven. De in Zegveld (Utrecht) woonachtige innovatiemanager concentreert zich op innovaties op het gebied van ander grondgebruik, nieuwe verdienmodellen, huidige grondgebruik met aangepast waterbeheer en grondverbetering van de veenweiden. Om deze kennis te verbreden neemt hij deel aan het Nuffield programma om daarmee nieuwe inspiratie op te doen over andere mogelijkheden om de veenweiden duurzaam te exploiteren. www.veenweiden.nl

Nick van den Pol
Nick heeft samen met zijn ouders een melkveebedrijf in Ruinerwold (Drenthe). Op het bedrijf worden 130 koeien gemolken en is er 90 hectare land in gebruik, waarvan 24 hectare natuurland. Sinds het afronden van zijn studie Dier- en Veehouderij Ondernemerschap in Dronten en Animal Sciences in Wageningen werkt hij als voerspecialist. Hij is daarnaast zoveel mogelijk op hun melkveebedrijf. Nick is geïnteresseerd in hoe het rantsoen voor melkkoeien er in de toekomst uit zal zien. Hij richt zich in zijn Nuffield onderzoek op de ontwikkeling van eiwit en ruwvoer van eigen bodem en het effect daar van op de prestaties en diergezondheid van de koeien.