Bericht Annechien ten Have Mellema

15 januari, 2021

Dag allemaal,

Ik schrijf een brief aan jullie in plaats van een column. Naast het werk op de boerderij en al het zoom-geweld, wil je ook wel eens daadwerkelijk de ander ontmoeten. Dat gaat niet. Daarom een brief omdat het persoonlijker is.

Veel kon er niet doorgaan vanwege COVID-19. We hebben onder andere de najaarsbijeenkomst moeten afzeggen. Wel hebben we aanmeldingen ontvangen van enthousiaste potentiële scholars, maar uiteindelijk hebben we moeten besluiten om de voor 2021 geen scholars te selecteren. De CSC van 2021 gaat niet door in de UK, maar wordt verplaatst naar 2022. Dat is allemaal wat er niet kan. Maar wat dan wel?

We gaan online eindpresentaties houden middels een webinar van drie van onze 2019 scholars. Te weten: Ruth van der Haar, Ingrid Janssen en Heleen Lansink. We doen dat waarschijnlijk in de tweede week van maart. Daarover ontvangen jullie nader bericht van ons. Heel leuk om jullie allemaal virtueel te ontmoeten!

Voor de andere 2019 scholars gaan we eind september/begin oktober een najaarsbijeenkomst houden. Daar zullen de andere 2019 scholars hun eindpresentaties houden en we zullen de 2022 scholars aan jullie presenteren.

We hebben virtuele ontmoetingen gehad met de 2020 en de 2019 scholars. De scholars hebben online webinars kunnen volgen. En ze zijn zelfs een week lang elke morgen op een virtuele GFP naar Kenia geweest. De echte Nuffield spirit zat er in. Wij hebben met onze 2020 scholars besproken om ook een Nederlandse virtuele GFP te organiseren voor de collega scholars. Die plannen staan in de steigers.

Natuurlijk kijken we ook verder vooruit. We hopen dat de vaccinaties hun werk zullen doen zodat we in de tweede helft van dit jaar weer kunnen reizen. Dan kan er in 2022 een CSC in de UK worden gehouden, kunnen het Global Focus Program (GFP) weer worden gehouden en voorzichtig denken we ook weer aan de Triennial in 2022.

Zoals jullie zien, zijn we toch druk bezig om er wat van te maken binnen de mogelijkheden die er zijn. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, laat het ons dan weten.

We wensen jullie een goede gezondheid en de beste wensen voor het nieuwe jaar en ik spreek de wens uit dat we elkaar weer in levende lijve zullen ontmoeten.

Namens bestuur en directie van Nuffield Nederland,

Annechien ten Have Mellema, voorzitter.