Persbericht

Zes Nederlanders zijn geselecteerd voor een Nuffield Farming scholarship 2018

Zes Nederlanders uit de agrarische sector zijn geselecteerd voor een Nuffield Farming scholarship 2018. Deze wordt wereldwijd uitgereikt aan circa 70 boeren die het in zich hebben om toonaangevend in hun sector te worden. Personen die op dit moment al hun nek uit steken en bijzondere prestaties verrichten op of rondom hun bedrijf. In Nederland is deze eer toegekomen aan Chris Antuma, Edwin Michiels, Kees Hemminga, Rick de Vor, Robert Nijkamp en Yvon Jaspers. Met een Nuffield scholarship krijgen zij de kans om zichzelf en daarmee hun bedrijf en sector verder te ontwikkelen. Komende 1,5 jaar verblijven ze minstens 6 weken in het buitenland om zich te verdiepen in een studieonderwerp naar eigen keuze. Op de Nuffield najaarsbijeenkomst in Zwartsluis 30 november 2017 werden de zes scholars bekendgemaakt. Begin maart gaan zij gezamenlijk naar de Contemporary Scholars Conference, een conferentie die dit jaar in Nederland plaats vindt, de officiële aftrap van hun scholarship.

Naast hun eigen bezoeken aan het buitenland laten de zes op hun beurt aan buitenlandse boeren de ins en outs van de Nederlandse landbouw zien. Het doel van een Nuffield scholarschip is om mensen te ontwikkelen tot personen die zich onderscheiden in de landbouw. Ooit opgestart door de Engelse Lord Nuffield bestaat het Nuffield netwerk nu uit ruim 1800 boeren over de hele wereld. In Nederland wordt het initiatief onder andere ondersteund door Rabobank, Privon, de provincies Utrecht en Overijssel en Global Dairy Farmers.

Chris Antuma, ondersteunt door Rabobank, runt samen met zijn vrouw Judith een bedrijf in het Vechtdal van Overijssel, waar hij biologische groenten en medicinale wortelkruiden teelt. Het Nuffield scholarship wordt voor Chris een zoektocht naar het sluiten van lokale kringlopen (grond, mest en arbeid), het creëren van een jaarrond bouwplan en het vervangen van diesel door groene energie.

Edwin Michiels ontvangt zijn Nuffield scholarship met dank aan Privon. Hij runt samen met zijn vrouw Elly een gemengd bedrijf in het Noord-Limburgse Horst-Melderslo. Binnen het bedrijf wordt varkenshouderij gecombineerd met akkerbouw en bollenteelt. Gedurende zijn Scholarship wil Edwin onderzoeken of er betere manieren zijn om de mineralen kringlopen tussen dierhouderij en akker- en tuinbouw te sluiten.

Kees Hemminga wordt voor zijn Nuffield scholarship ondersteund door Rabobank. Kees, met zijn vader melkveehouder in het Friese Terband, vindt het belangrijk om meer inzicht te krijgen in wereldwijde trends om beter in staat te zijn om zijn bedrijf hierin te positioneren. Tijdens zijn Nuffield studie wil hij zich verder verdiepen in trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de Nederlandse melkveesector en hoe hier op het boerenerf mee omgegaan kan worden.

Rick de Vor heeft in het Utrechtse Snelrewaard met zijn vrouw Judith en drie kinderen zijn melkveehouderij met 115 melkkoeien en ontvangt zijn Nuffield Scholarship met ondersteuning van de Provincie Utrecht. Met het scholarship wil hij zich gaan verdiepen in het veenweidegebied en zijn grote, daarbij behorende oppervlakte water. Hoe kunnen we de bodemdaling vertragen/stoppen en daardoor de CO2 uitstoot beperken én tegelijkertijd wel een goed verdienmodel overhouden voor onze melkveehouderij in dit gebied? In dit verdienmodel kan het wateroppervlak een belangrijke rol spelen.

Robert Nijkamp uit Raalte ontvangt zijn Nuffield Scholarhip met ondersteuning van de provincie Overijssel. Robert heeft samen met zijn familie een bedrijf met 40 melkkoeien en houdt 70.000 scharrel vleeskuikens volgens het Beter leven één ster programma. Robert gaat zijn onderzoek richten op de toepassing van het slim gebruiken van de aanwezige data op zijn bedrijf om (met blockchain technologie) de verbinding tussen boeren en consumenten te leggen, en tevens de vleesketen flexibeler te maken voor boeren en ondersteuning te bieden voor stal- en bedrijfsmanagement.

Een opvallende keus van het Nuffield selectiecomité is om ook Yvon Jaspers een Nuffield Scholarship toe te kennen, ondersteunt vanuit de Nuffield Nederland organisatie zelf, ondanks het feit dat zij geen primaire agrariër is. Yvon, vooral bekend als presentator en programmamaker bij het KRO-NCRV programma ‘Boer zoekt Vrouw’, schrijft ook columns in vakbladen en is spreker en gespreksleider op congressen en symposia met als thema de verbinding tussen de agrarische sector en de ‘gewone’ Nederlander. Yvon verbaast zich keer op keer over hoe weinig kennis de gemiddelde burger heeft over waar hun voedsel vandaan komt gaat en hoe het gemaakt wordt. Yvon gaat tijdens haar Nuffield scholarship op zoek naar internationale collega’s en pioniers die het gelukt is hun agrarisch verhaal aan de man te brengen.

Annechien ten Have-Mellema (voorzitter van Nuffield Nederland) licht toe; “Zoals vandaag ook uit de presentaties was op te maken, is de verbinding tussen boeren en burgers een veelgehoord thema binnen Nuffield. Yvon is op dat gebied al volop actief. Door haar toegang te geven tot het wereldwijde Nuffield netwerk kan zij zich verder verdiepen in deze boer-burger relatie. De visie van Nuffield is ‘to develop people to make a difference in the world of agriculture’ en daar past dit goed in. Yvon is oprecht geïnteresseerd in het verhaal van de agrariër en als we het hebben over impact, dan kunnen wij als sector nog veel van haar leren. Daarom maken we vanuit Nuffield Nederland graag deze uitzondering om ook aan Yvon een Nuffield scholarship toe te kennen. Op deze manier zal ook zij in staat zijn om op dezelfde wijze als de andere Nuffield scholars de landbouw in Nederland vooruit te brengen.”